Join us!151312Join us!
 
Главная
О «Зеленых»
История создания
Программа партии
Лидер партии
Руководящие органы
Устав партии
Региональные организации
«Зеленые» во власти
Зеленые новости
Зеленая трибуна
Украина на грани катастрофы
Зеленое законодательство
Зеленый пресс-секретарь
Выборы-2010
ЗЕЛЕНАЯ МЕТКА
ЗЕЛЕНАЯ ПРИЕМНАЯ
Спасибо, Ваше сообщение отослано.
Извините, необходимо заполнить все поля.
Ваше ФИО
Ваш регион
Контакты
Сообщение
ЗЕЛЕНЫЙ КОНТРОЛЬ
Устав партии

 

С Т А Т У Т

Політичної партії «Зелені»

м. Київ

2011 рік

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Політична партія “Зелені” (надалі - Партія) – є політичною партією, яка діє на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування та на основі спільності інтересів об`єднyє громадян для реалізації мети і завдань, визначених цим Статутом та своєю Програмою.

Повна назва Партії – Політична партія “Зелені”, скорочена назва – ПП “Зелені”.

1.2. Діяльність Партії поширюється на територію всієї України.

1.3. Партія діє на засадах колективності керівництва, дотримання внутрішньопартійної демократії, взаємоповаги її членів, гласності та відповідно до положень Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту та Програми Партії.

1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, бланки та власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Партії. Символіка Партії реєструється в установленому чинним законодавством України порядку.

1.5. Місцезнаходження центральних керівних статутних органів Партії: місто Київ.

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності  Партії є участь у виробленні державної політики та побудова в Україні сталого громадянського суспільства, переконаного у тому, що екологічно орієнтований, конструктивний і системний підхід до політичних, економічних, соціальних та інших суспільних відносин є єдиноприйнятним для розвитку України.

2.2. Головними завданнями Партії  є сприяння:  

а) об`єднанню усіх громадських сил та громадян України, стурбованих проблемами навколишнього природного середовища;

б) створенню умов та постійно діючих інститутів для системної та конструктивної співпраці громадськості, влади, наукових та ділових кіл;

в) виробленню, вдосконаленню та здійсненню екологічно орієнтованого політичного курсу України;

г) встановленню справедливого економічного і громадського правопорядку;

д) розвитку екологічного світогляду громадян шляхом створення системи загальної екологічної освіти та пропаганди;

е) створенню та впровадженню у виробництво маловідходних та екологічно чистих технологій, дбайливого та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України;

є) створенню умов стабільного підвищення якості та рівня життя громадян України, економічного зростання, екологічної безпеки, соціальної забезпеченості та правової захищенності людей шляхом проведення правової і конструктивної законодавчої політики;

ж) істотному посиленню охорони здоров`я населення України;

з) послідовному та цілеспрямованому впровадженню інститутів екологічної експертизи та аудиту в практику прийняття державних рішень;

и) розвитку та посиленню міжнародних зв`язків у сфері охорони навколишнього природного середовища для консолідації зусиль щодо вирішення глобальних екологічних проблем.

 

2.3. Партія для виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством порядку:

а) вільно провадить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України "Про політичні партії в Україні" та іншими законами Ураїни;

б) представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях;

в) бере участь у формуванні органів державної влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування;

г) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних та міських голів;

д) утворює депутатські групи (фракції) та об`єднання у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування;

е) бере участь у виборах Президента України;

є) проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань суспільного розвитку України;

ж) створює або вступає в партійні, виборчі блоки, якщо це передбачено виборчим законодавством; може засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів;

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15


  Версия для печати      Подписка      Отправить другу

  Facebook      Livejournal      Twitter
 
ЗЕЛЕНАЯ ИДЕЯ
ЗЕЛЕНЫЕ В РЕГИОНАХ
13.05.2016, 16:18
24.04.2012, 12:15
19.04.2012, 09:19
 
ЗЕЛЕНЫЕ ЛИДЕРЫ
ДНЕВНИК «ЗЕЛЕНЫХ»
ЗЕЛЕНЫЕ В СЕТИ


 
Пресс-секретарь
ЗЕЛЕНАЯ РАССЫЛКА
Подпишитесь на рассылку прайс листа
Подписка произведена.
Непонятный e-mail адрес.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Форум "Окружающая среда для Украины"
Яковлева
Зеленые блоги
МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗЕЛЕНЫЕ В МИРЕ
Strana zelených (Словакия)
Federazione dei Verdi (Италия)
Strana zelených (Чехия)
Comhaontas Glas (Ирландия)
Green Party of England and Wales (Великобритания)
GroenLinks (Нидерланды)
საქართველოს მწვანეთა პარტია  (Грузия)
Groen! (Бельгия)
Беларуская партыя «Зялёныя» (Белоруссия)
Partido Verde (Бразилия)
Miljöpartiet de Gröna (Швеция)
Erakond Eestimaa Rohelised (Эстония)
Scottish Green Party ((Шотландия)
Grüne Alternative (Австрия)
Союз Зеленых России (Россия)
Bündnis 90/Die Grünen  (Германия)
Partido Ecologista «Os Verdes» (Португалия)
Партия экологистов Франции
Зеленую идею поддерживают
2010 © Партия Зеленые
все права защищены